fbpx
Kategorier
Outsourcing

Därför ska du outsourca systemutvecklingsprojekt

Fredrik Rudberg är VD, IT-arkitekt och systemutvecklare, och har bott och arbetat i Chiang Mai, Thailand de senaste tjugo åren. Han är ansvarig för Hire Quality Software i Thailand som arbetar med outsourcing av systemutvecklingsprojekt.

Fredrik Rudberg har lång erfarenhet av att driva outsourcade systemutvecklingsprojekt mot start-ups, scale-ups och mellanstora kunder. Han berättar i sitt webbinarium om sina många erfarenheter av outsourcingprojekt inom flera olika områden, och om fördelarna för företag som väljer att outsourca till Hire Quality Software i Thailand.

Myter kring outsourcing

Meningarna om outsourcing är delade. Men någonting som är klart är att det finns många myter om outsourcing. De flesta brukar handla om kompetens och språk-/kommunikationsbarriärer. En annan myt har att göra med det faktum att kunden och leverantören arbetar i olika tidszoner. Det kan bli en viss utmaning med att exempelvis hitta mötestider när kunden sitter någonstans i Europa, medan utvecklingsteamet sitter i Thailand. Men utifrån Fredriks erfarenheter är det något som sällan utmynnar i större problem – tidsskillnaden är faktiskt ofta tvärtom en fördel. När du börjar din arbetsdag har ditt outsourcing-team redan arbetat i fyra timmar.

Ytterligare en myt är att outsourcing leder till sämre kvalitet. Det finns såklart en fördel med att arbeta med saker inhouse, då du kan känna dig mer i kontroll av projektet. I de projekt Fredrik har arbetat har han aldrig sett någon skillnad på kvalitet. Hire Quality Software har stor exponering mot start-ups och scale-ups där nya innovativa lösningar baserade på ny teknik utvecklas – ofta med hög komplexitet och med högra krav på kvalitet. 

Kombinera outsourcing med agila metoder

Något annat som gör att vissa kan vara tveksam till outsourcing är att man ofta arbetar med agila metoder eller DevOps, vilket kan tyckas vara svårt. Men efter Fredriks femton år av att arbeta med diverse samarbetsverktyg så har han och Hire Quality Software blivit experter på just kommunikation. Framförallt vad gäller arbete remote och i agila projekt.

Outsourcing är inte bara en kostnadsfråga

Så, varför väljer många att outsourca utomlands? Jo, det är faktiskt inte bara en kostnadsfråga som många tror. I många fall handlar det om att det kan vara svårt att hitta resurser inom det område du söker lokalt. Outsourcing är också en fördel ifall du själv vill fokusera på andra saker inom ditt företag eller har toppar där du har större behov av utvecklingsresurser. 

Fyra olika outsourcingalternativ

Om du och ditt företag är intresserad av att outsourca erbjuds fyra olika typer av outsourcing, beroende på vad för typ av uppdrag du har.

Projektåtaganden till fast pris

För dessa typer av uppdrag kommer kunden med ett projekt och får ett offertförslag i retur. Är kraven inte satta från kundens håll hjälps vi åt med det. När det gäller projektåtaganden är det viktigt att definiera vad som är in scope, de fastställda kraven, och vad som är out of scope, alltså det som kan dyka upp längs vägen.

Projektåtaganden kan för kunden uppfattas som lägre risk då du vet att du kommer få en produkt tillverkad. Ofta tillkommer det dock saker under tiden som du bör räkna med i din budget. Alternativt måste du vara noga med att hålla dig till den ursprungliga kravbilden, där ytterligare önskemål om funktionalitet läggs på en lista för eventuell implementation senare. 

Projektåtaganden till löpande pris

De flesta projekten är projekt där kunden inte riktigt har en helt klar kravbild utan söker mer research och utveckling. Där är det främsta arbetet att ta fram exempelvis prototyper och att arbeta fram scopet. För dessa typer av projekt är det vi som leverantör som är tydliga med att det inte kommer att kunna göras till fast pris. Men det är fortfarande ett projektåtagande då det förses med ett helt team av resurser som projektledare, utvecklare, arkitekter och testare. 

Dedikerad utvecklare eller team till fast månadspris

I dessa typer av uppdrag är leverantören inte ansvarig för en leveransklar produkt. Här ansvarar istället vi som leverantör för att tidsredovisa exakt det som utvecklarna arbetar med, och att förse teamet med hårdvara, licenser för verktyg och så vidare. Våra utvecklare är resurser i kundens projekt. 

Dedikerad utvecklare till löpande pris eller fast antal timmar

Detta passar ofta kortare typer av projekt. Det kan exempelvis vara att granska kod och ge en generell utvärdering, eller att anlita grafiska designers som inte arbetar heltid. 

Är du intresserad av att prata mer om outsourcing? Hör av dig till oss! Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. 

Kategorier
Hire Quality

Så behåller du småbolagsandan i kraftig tillväxt

Predrag Pucar är tidigare vd för företaget Nira Dynamics och tillträdde rollen 2010, där han började arbetet med strategi och mål som involverade hela företaget, vilket han själv berättar var en av Niras framgångsfaktorer. Han understryker även vikten av att jobba aktivt med bolagets värdegrund och ha stor fokus på medarbetarna.

Åtta framgångsfaktorer för att framgångsrikt driva ett företag i kraftig tillväxt som ett småbolag
Strategistyrning

Strategistyrningen är uppdelad i analys och implementering. I analysfasen är det viktigt att försöka få med så många från bolaget som möjligt, och att få med flera perspektiv. När strategierna är satta kan man låta personalen tilldela målen olika aktiviteter för att uppnå dem, och även sätta en tidsram. Gällande implementeringen av strategin är det viktigt att dokumentera den på ett sätt som inte gör den för omfattande eller svårläst. Det är bra att göra den tillgänglig för alla så att den hålls levande.

Ständig förbättring

Att arbeta mot ständig förbättring bör inte hanteras som ett sidoprojekt, utan detta ska framförallt ledningen arbeta aktivt med och brinna för. För att få igenom stora förändringsinitiativ i företaget krävs system, och detta kan till exempel vara att organisera förändringsarbetet i olika nivåer i företaget. Ett tips är att skaffa ett ärendehanteringssystem som underlättar genom prioritering och formaliserat ägande.

Teknisk styrning
Teknisk styrning. Planering, implementation, verifiering/test, retrospektiv

Planering – Det underlättar att tänka i cykler gällande planering, men man ska inte låsa in sig på längden på cykeln. Cykeln ska vara så pass lång att delstegen för produkten kan vara klara inom cykeltiden. Det är viktigt att inte bli lat och ha för få delsteg; då minskar transparensen.

Implementation – Det är viktigt att kommunicera kring mål inför varje större release. Det ger ett driv i organisationen och att alla vet hur de bidrar. Ju större organisationen är, desto viktigare är det att ha den tydliga målbilden för nästa release. Har man den målbilden klar slipper man mycket hantering av problem som dyker upp.

Verifiering/test – Använd beslutsforum där all utveckling beslutas. Det är bra så att hela organisationen förstår vad som gäller i alla lägen.

Retrospektiv – Eftersom det är bra med produkttillväxt, så är det bra med automatiserade tester som tillåter att man kan regressionstesta och få koll på att produkten är klar när det väl släpps.

Kvalitetssystem

Kvaliteten är viktig, och mycket hänger på att ha en kvalitetschef som är pragmatisk, förstår verksamheten och som kan guida så att produkten har tillräckligt bra kvalitet.

Kultur & värdegrund

Värdegrunden är det centrala, och nyckeln, för att hålla ett bolag litet. Värdegrunden ska vara djupt rotad i bolaget och i personalen. För att ta fram värdegrunden för Nira började dem med att ta fram vad de står för och hur de ska agera. När man kommit fram till det kan man också formulera beteenden utifrån värdeorden, och skapa storys kring saker som tidigare skett i bolaget som bekräftar hur värdegrunden ska tolkas. 

Fokus på innovation

Innovation innefattar inte enbart produkten eller tjänsten som säljs, utan även det runtomkring, som exempelvis designbeskrivningar och testramverk. På Nira arbetade man med innovation genom idégenereringsfaser där fantasin var det enda som satte gränser. De hade även interna fokusdagar där man arbetade fokuserat med att utveckla nya idéer. Detta är något som företaget måste avsätta tid och ha budget för. Efter att man hittat guldkornen är det bra att ha en ordnad process med en styrgrupp som kan fatta beslut om att tilldela pengar och bestämma vilka delar som ska vidareutvecklas. 

CSR

Corporate Social Responsibility är något som blir allt viktigare, och det är viktigt att arbeta mot detta på ett hållbart sätt så att det blir lönsamt för företaget. På Nira valde man att inte fokusera på välgörenhet, då detta inte är långsiktigt hållbart och mer blir en sidoverksamhet. Istället valde dem två av FN:s mål att arbeta ständigt emot som påverkar verksamheten.

Formaliserad inkanal för arbete

För att behålla lugnet i organisationen, och för att undvika att saker hamnar mellan stolarna, är det en fördel att ha en ordnad process/inkanal där man sorterar inkommande jobb, vilka projekt som ska sättas igång eller vilka offerter som ska skickas ut.

Är du nyfiken på att höra mer om dessa framgångsfaktorer? Hela Predrags webbinarium om hur du behåller småbolagsandan i kraftig tillväxt hittar du här.

Kategorier
Pressrelease

New Asia software consultancy firm backed by Western quality

Swedish Hire Quality AB is establishing a new software house Hire Quality Software in Chiang Mai Thailand. Many companies have experienced the benefits of overseas software application development rather than developing them onshore and this launch will allow Hire Quality AB to provide clients with high-quality outsourcing options at very reasonable prices.

Global market

By doing this Swedish Hire Quality AB takes a step out into the global market. Hire Quality AB will continue serving the local Swedish market with talented consultants. With the addition of Hire Quality Software, we can provide new and existing clients with services at 30-60% lower rates compared to our onshore offerings. This has the potential of significantly reducing the cost of application development and
maintenance for our clients, says Daniel Sonebrand CEO of Swedish Hire Quality AB.

Hire Quality Software has the potential to be a significant player in the outsourcing segment, especially with Swedish clients but also worldwide. We will provide services spanning from dedicated teams managed by our clients to fully managed projects with fixed price commitments, says Fredrik Rudberg, the new CEO of Hire Quality Software.

Our focus

Hire Quality Softwares’ main concern will be to provide start-up businesses, SME, and enterprise businesses with development, graphic design, quality assurance, requirements gathering services, and software architect design resources, supporting a wide range of business domains and technologies.

What makes Hire Quality Software stand out among its competitors is that they have expert software engineers and managers from Western countries working together with local talented engineers, managers, and UI experts. This combination of qualities makes an attractive mix and works as a safeguard for companies looking for overseas software development but are concerned about cultural gaps and low service quality.

———-

For more information, please visit 
www.hirequality.se
and
www.hirequalitysoftware.com

Contact information
Daniel Sonebrand, VD Hire Quality AB
+46 702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Fredrik Rudberg, VD Hire Quality Software Co., Ltd
+66 88 267 81 77
fredrik.rudberg@hirequality.se

Kategorier
Vi är HQ

Jennyh Persson – Ny HR- och marknadsansvarig

Jennyh Persson börjar som ansvarig HR- och marknadsansvarig hos oss i sommar. Hennes kompetens inom digital marknadsföring, sociala medier, film och grafisk design kommer hjälpa oss att få ett större brus kring Hire Quality och våra tjänster.

Förutom fokus på marknadsföring kommer Jennyh också arbeta med bland annat anordnande av sociala aktiviteter och trivsel, samt också i viss mån rekrytering och försäljning.

Jennyh bor strax utanför Norrköping tillsammans med sin sambo och dotter. Ett av hennes största intressen är motorsport, framförallt rally. Hon ägnar även sin fritid åt hälsa och design. Jennyh kommer närmast från Nordfarm Maskin där hon arbetat med digital marknadsföring, webbdesign och kommunikation.

Varmt välkommen till oss på Hire Quality Jennyh!

Bild av Daniel Sonebrand
Daniel Sonebrand

VD
0702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Kategorier
Hire Quality

Hire Quality stödjer arbetet med Agenda 2030

Hire Quality stödjer arbetet med Agenda 2030 och dess 17 globala mål. Som en del av det skänker vi pengar till Plan International och deras arbete med att ge flickor bättre möjlighet att utbilda sig på platser där det inte är en självklarhet.

Utbildning är en mänsklig rättighet och ger människor verktyg att bygga jämställda och demokratiska samhällen. Utbildning ger också tillgång till hälsa och ökar chanserna för ekonomisk trygghet.

Att flickor har sämre tillgång till utbildning än pojkar beror på att de inte värderas på samma sätt. I många kulturer förväntas de vara hemma och ta hand om familjen eller så gifts de bort i ung ålder. Satsningar på flickors utbildning är avgörande för fattigdomsminskning, ekonomisk tillväxt och en långsiktig hållbar utveckling.

Läs mer här.

Bild av Daniel Sonebrand
Daniel Sonebrand

VD
0702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Kategorier
Hire Quality

Ledarskap med hjärnan i fokus

Välkommen till ett seminarium där du kommer få nya insikter hur ledare kan skapa engagemang och kreativitet på en arbetsplats, genom kunskap från ny neuroforskning.

Föreläsare är seniorkonsulten och VD:n Jerker Ekermann från Management- och IT-konsultbolaget Hire Quality AB.

Jerker har föreläst och genomfört utbildningar för närmare 2000 stycken chefer och medarbetare de senaste åtta åren. Totalt har han över 20 års erfarenhet av ledarskap i högre chefsbefattningar. Under dessa år har han reflekterat över den ständiga frågan – vad gör en bra ledare som en sämre inte gör? Han fick svar när han tog del av beteende- och Neuroledarskapsforskningen, vilket ledde till karriärbyte och nu coachar och utbildar han ledare i den nya kunskapen.

Jerker är medlem i Neuroleadership Institute, Certifierad Facilitator (DDI) samt IPU (beteende, drivkrafter och EQ) konsult.

 

Läs mer om Jerker Ekermann.

Kategorier
Hire Quality

Seminarie Cognitive Services and Docker for .NET developers

Hire Quality står som värd för Swenugs seminarie kring AI med Cognitive Services and Docker for .NET developers onsdag 27 november 2019.

# SPEAKER: Peter Örneholm (Software developer and Microsoft Azure MVP) Peter Örneholm is a father, husband and Microsoft Azure MVP who loves to explore life. Using the power of Azure is his passion.

# SPEAKER: Chris Klug is a developer-badass-as-a-service that either creates or solves problems depending on who you ask. He loves creating and building things. Whether it be a new application, a new kitchen or a new RC helicopter.

 

Mer information och anmälan.

Kategorier
Pressrelease

Treårigt ramavtal med Almi Företagspartner

Ramavtalet avser expertkonsulttjänster inom två områden – Marknad inklusive marknadsföring och sociala medier samt Försäljning.

Hire Quality Strategy AB erbjuder konsult- och utbildningstjänster inom organisations- & affärsutveckling och är dotterbolag till Hire Quality AB som erbjuder marknaden konsulttjänster inom IT.

 

För mer information kontakta
Jerker Ekermann, VD Hire Quality Strategy AB , 0705-89 64 54, jerker.ekermann@hirequality.se

Kategorier
Hire Quality

Nominerade i kategorin Årets tillväxtföretag

Genom att vara ett nätverk bestående av cirka 30 stycken fristående partners erbjuder Hire Quality den spetskompetens som krävs idag för att driva lyckade projekt med hög kvalitet, kundvärde och leverans i rätt tid. Hire Quality har vuxit stadigt under många år utan att ge avkall på kvalitet och omsorg om sina konsulter och kunder.

Priset går till ett bolag med sunda värderingar och stabil tillväxt. Företaget ska också vara en god förebild genom sitt sätt att agera hållbart och bidra till Norrköpings utveckling.

För ytterligare information kontakta
Daniel Sonebrand
VD Hire Quality
0702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Bild av Daniel Sonebrand
Daniel Sonebrand

VD
0702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se