Kategorier
Hire Quality

Varför är IT-konsulter rädda för att starta eget bolag?

Trenden är tydlig. Antalet konsulter i IT-branschen som startar eget ökar för varje år. Kompetensbristen inom IT är stor samtidigt som efterfrågan ökar i takt med att allt som går ska digitaliseras. IT-branschen är på sätt och vis inte en bransch utan en bransch som genomsyrar i stort sett alla branscher idag. Trenden med att allt fler IT-konsulter väljer att starta eget lär fortsätta. Det finns stora fördelar med att ha sitt eget bolag. Anledningarna är flera men främst tänker nog dem som lockas av eget bolag på ekonomin och friheten.

Samtidigt som allt fler IT-konsulter lockas av att starta eget bolag så träffar jag så gott som dagligen dem som blir skrämda av det. Däremot är det mycket få av dem som inte blir intresserade när vi pratat om hur det verkligen kan fungera att driva eget bolag som egen konsult.

Att jobba som konsult i eget bolag

Det kan ofta ta tid innan man vågar ta steget att starta ett eget bolag. Precis som när du byter jobb så är det ofta en process innan du kommit dit. Däremot känner i princip alla jag träffat, som tagit steget och startat eget bolag, att de ångrar att de inte tog steget tidigare.

Person jobbar med dator

Vad är fördelarna som lockar med att driva sitt eget bolag?

Som IT-konsult med eget bolag är det oftast friheten att arbeta för sig själv och möjligheten att bestämma över sin egen tid i kombination med de ekonomiska fördelarna som lockar. När steget väl är taget så upplever jag att de flesta får upp ögonen för flera andra fördelar.

För det första får du som egen IT-konsult mer pengar över av arvodet, jämfört med att vara anställd på ett traditionellt IT-konsultbolag. Det är också en stor fördel att du kan göra avdrag för arbetsrelaterade kostnader i ditt företag. Och dessutom kan du dela ut vinst till dig själv till 20% skatt.

Konsulterna lyfter blicken och blir mer affärsmässiga.

I samband med att man startat sitt bolag och fått sitt organisationsnummer så upplever jag att konsulterna ofta per automatik lyfter blicken, blir mer affärsmässiga och får en mer entreprenörsmässig inställning.

Öppnar upp för ytterligare möjligheter

Att ha ett eget företag kan öppna upp för många möjligheter. Det kan handla om idéer kring sidoverksamheter eller en möjlighet för ens partner att förverkliga idéer genom bolaget.

När man nämner frihet tänker nog de flesta främst på arbetstider. Men med eget bolag får du också bättre förutsättningar för utlopp för din kreativitet, vilket ofta ger en känsla av frihet.

Man står ensam på en klippa
Risken i övergången när du startar eget företag

Det kan kännas ensamt och skrämmande att stå på egna ben. Att inte ha sin trygga anställning där du vet att du får din lön varje månad. Detta med tryggheten hör förstås till en av kärnfrågorna då man börjar fundera kring att starta eget bolag.

När det kommer till frågan om risk kan du börja med att ställa dig frågan – hur mycket perioder utan uppdrag har du haft tidigare? Även om det sannolika svaret är att du knappt varit mellan uppdrag, så finns det förstås ändå en risk när du tar steget från en anställning till att starta eget. Skulle du just då stå utan uppdrag så får du ingen lön och från start har du ju inget kapital i bolaget. Kapitalet i bolaget är det som utgör tryggheten när du driver ditt egna bolag. Det växer i regel snabbt när du har uppdrag, vilket på kort tid leder till att du faktiskt har en större trygghet än den trygghet en uppsägningstid på traditionella IT-konsultbolag utgör.

Hur kommer du då över tröskeln och startar ditt eget bolag?

Det finns vanligtvis tre alternativ.

1. Du tar helt enkelt risken att perioden mellan uppdrag inte blir längre än att du kan hantera den.

Ska du starta eget bolag är det givetvis en god förutsättning att du själv känner att du är attraktiv på arbetsmarknaden. Om så är fallet så löser det sig med stor sannolikhet med uppdrag inom en period som går att hantera.

2. Ibland finns möjligheten att fortsätta arbeta som konsult via ditt eget bolag hos nuvarande kund.

Om det är möjligt att ta med uppdraget vid övergången till eget bolag beror ofta på det aktuella uppdraget, din roll i uppdraget och den aktuella kunden. Går det att lösa så finns en möjlighet att få en riskfri start. Du kan börja bygga upp ditt kapital i bolaget och få en tryggare situation när det väl är dags för nästa uppdrag.

3. Starta bolaget i samarbete med en partner som inriktar sig på konsulter med eget bolag.

Om du vill starta bolaget i samarbete med ett bolag så finns det fler möjligheter som minskar risken. Dels har du då en säljorganisation som hela tiden jagar nya uppdrag. Du har också ett större utbud av möjliga uppdrag – du kan komma åt uppdrag som det annars är svårt att komma åt som egen konsult.

Känner du ändå att risken är för stor så finns ofta möjligheten att ta en anställning hos partnerbolaget under en period. När du sedan har ett uppdrag kan du ta steget och börja arbeta genom ditt bolag istället. Fördelarna med att ha eget bolag skjuter du då på, men du eliminerar risken i övergången.

Folk som jobbar vid datorer

Att ha sitt eget bolag i samarbete med Hire Quality AB

När vi startade Hire Quality så hade vi i vårt mind-set att vi ville skapa ett bolag som skulle vara utformat på det sätt vi själva önskade när vi var anställda. Vi var erfarna konsulter med erfarenhet att arbeta för bl.a. flera olika traditionella IT-konsultbolag. Med de erfarenheterna i ryggen så kände vi att vi själva ville arbeta som konsulter med eget företag men ändå ha kvar fördelar som finns på traditionella bolag, och som man missar om man bara tar uppdrag via IT-mäklare.

Vi ville bygga ett företag som kombinerade det bästa av båda världar avseende att vara anställd på ett traditionellt IT-konsultbolag och att arbeta som konsult med eget bolag. Där vi både fick fördelar som stor frihet och lukrativ ekonomi tillsammans med t.ex. säljkapacitet, åtkomst till uppdrag man inte kommer åt som egen konsult, att finnas i ett sammanhang med kollegor och leveranskapacitet, ha en social samvaro, åka på konferensresor, få kompetensutveckling, nätverkande och mycket mer!

Utöver det är stolthet viktigt för oss! Det är viktigt för oss att bygga ett bolag som du är stolt över att tillhöra. För att lyckas med det behöver vi bygga ett bolag med ett starkt renommé. I vårt fall så är vår inriktning främst erfarna och erkänt vassa konsulter. Kunder ska känna att om de får in en konsult, eller lägger ut ett uppdrag på Hire Quality, ska de vara trygga i att konsulterna de anlitat är drivna och kompetenta konsulter inom sina respektive områden. Vårt renommé tillför stolthet att vara en del av oss.

Det är inte så farligt att starta eget bolag

När jag fått möjlighet att sätta mig ned och prata igenom hur det är att arbeta som konsult med eget bolag är det precis som jag inledde denna artikel. Det är få som inte blir intresserade av möjligheten, även om kommentaren att starta eget bolag inledningsvis är skrämmande.

Det finns förstås mycket mer att ta upp kring att arbeta som konsult med eget bolag inom IT eller verksamhetsutveckling. Men kanske har detta ändå väckt din nyfikenhet och dessutom lyckats avdramatisera det här med att starta eget bolag? Våga ta steget, du kommer inte att ångra dig!

Kategorier
Pressrelease

Hire Quality etablerar nytt bolag i Thailand

Hire Quality etablerar bolaget Hire Quality Software Co. Ltd i Thailand med syftet att kunna erbjuda att lägga ut hela eller delar av IT-projekt till Thailand. På det sättet erbjuds fortfarande närhet till kund i Sverige samtidigt som utveckling kan ske till lägre kostnad. Förutom svenska kunder innebär denna satsning också att Hire Quality erbjuder sina tjänster globalt med främsta fokus på Europa och Nordamerika. Ansvarig VD för verksamheten i Thailand blir Fredrik Rudberg.

Lägre kostnad med hela eller delar av leveransen i Thailand

– Det känns oerhört spännande att nu ha detta på plats. För våra kunder i Sverige kan vi erbjuda hela eller delar av projektleveransen från Fredriks team i Thailand vilket innebär 30-60% lägre kostnad samtidigt som vi fortfarande har ett nära samarbete med kunden lokalt. Jag har tidigare haft Fredrik som kollega så jag vet vad han går för. Han är oerhört kompetent och en garanti för att vi kommer att hålla hög kvalité i vår leverans från Thailand, säger Daniel Sonebrand, VD Hire Quality AB.

On- och Offshore

– Samtidigt så kommer vi nu också kunna erbjuda våra tjänster globalt vilket gör att vi når helt andra kunder och projekt vilket förstås är riktigt kul! Att involveras i projekt där vi kan arbeta med distribuerade team i Sverige och Thailand är stimulerande och spännande både för våra konsulter i Sverige och i Thailand. I skrivande stund har vi faktiskt redan fått en ny spännande kund inom logistik som sitter i Australien, tillägger Daniel.

Erfaren IT-arkitekt och systemutvecklare

Fredrik Rudberg som blir ansvarig för bolaget i Thailand har bott och arbetat i Thailand i 15 år. På den tiden har han etablerat ett stort värdefullt kontaktnät med vassa utvecklare samt också med internationella kunder. Han pratar förutom flytande svenska och engelska även flytande thai, vilket är en ovärderlig tillgång. Fredrik är en erfaren IT-arkitekt och systemutvecklare som närmast kommer från en central roll på företaget Manao Software i Thailand.

– Jag ser en enorm potential i detta och har stor tillförsikt inför kommande höst och år trots nuvarande Coronatider, menar Fredrik Rudberg, VD för Hire Quality Software Co. Ltd i Thailand.

– Kunder kommer att välja oss som leverantör i både Sverige och globalt. För svenska kunder är det en stor fördel att vi har svenska kontaktpersoner både lokalt samt i Thailand. För många andra kunder runt om i världen känner jag att jag redan idag har byggt upp en stark tillit och förtroende, något som vi kommer att bygga vidare på, berättar Fredrik.

Stora ambitioner

– Vi erbjuder helhetsåtaganden av projekt likväl som dedikerade team för våra kunder till ett fast pris. I och med att jag bott så länge i Thailand har jag mycket kontakter med riktigt duktiga konsulter här lokalt. Min ambition är att vi är minst 10-20 anställda inom ett års tid, fortsätter Fredrik.

– – – – – – – –

 

Kontakt
Daniel Sonebrand, VD Hire Quality AB
+46 702-11 08 60,
daniel.sonebrand@hirequality.se

Fredrik Rudberg, VD Hire Quality Software Co. Ltd
+66 88 267 81 77
fredrik.rudberg@hirequality.se

För mer information, besök
www.hirequality.se
och
www.hirequalitysoftware.com

Kategorier
Pressrelease

New Asia software consultancy firm backed by Western quality

Swedish Hire Quality AB is establishing a new software house Hire Quality Software in Chiang Mai Thailand. Many companies have experienced the benefits of overseas software application development rather than developing them onshore and this launch will allow Hire Quality AB to provide clients with high-quality outsourcing options at very reasonable prices.

Global market

By doing this Swedish Hire Quality AB takes a step out into the global market. Hire Quality AB will continue serving the local Swedish market with talented consultants. With the addition of Hire Quality Software, we can provide new and existing clients with services at 30-60% lower rates compared to our onshore offerings. This has the potential of significantly reducing the cost of application development and
maintenance for our clients, says Daniel Sonebrand CEO of Swedish Hire Quality AB.

Hire Quality Software has the potential to be a significant player in the outsourcing segment, especially with Swedish clients but also worldwide. We will provide services spanning from dedicated teams managed by our clients to fully managed projects with fixed price commitments, says Fredrik Rudberg, the new CEO of Hire Quality Software.

Our focus

Hire Quality Softwares’ main concern will be to provide start-up businesses, SME, and enterprise businesses with development, graphic design, quality assurance, requirements gathering services, and software architect design resources, supporting a wide range of business domains and technologies.

What makes Hire Quality Software stand out among its competitors is that they have expert software engineers and managers from Western countries working together with local talented engineers, managers, and UI experts. This combination of qualities makes an attractive mix and works as a safeguard for companies looking for overseas software development but are concerned about cultural gaps and low service quality.

———-

For more information, please visit 
www.hirequality.se
and
www.hirequalitysoftware.com

Contact information
Daniel Sonebrand, VD Hire Quality AB
+46 702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Fredrik Rudberg, VD Hire Quality Software Co., Ltd
+66 88 267 81 77
fredrik.rudberg@hirequality.se

Kategorier
Hire Quality

Ny HR- och marknadsansvarig

Jennyh börjar som ansvarig HR- och marknadsansvarig hos oss den 18 augusti. Hennes kompetens inom digital marknadsföring, sociala medier, film och grafisk design kommer hjälpa oss att få ett större brus kring Hire Quality och våra tjänster.

Förutom fokus på marknadsföring kommer Jennyh också arbeta med bland annat anordnande av sociala aktiviteter och trivsel, samt också i viss mån rekrytering och försäljning.

Jennyh bor strax utanför Norrköping tillsammans med sin sambo och dotter på fem år. Ett av hennes största intressen är motorsport, framförallt rally. Hon ägnar även sin fritid åt hälsa och design. Jennyh kommer närmast från Nordfarm Maskin där hon arbetat med digital marknadsföring, webbdesign och kommunikation.

Varmt välkommen till oss på Hire Quality Jennyh!

Kategorier
Hire Quality

Hire Quality stödjer arbetet med Agenda 2020

Hire Quality stödjer arbetet med Agenda 2020 och dess 17 globala mål. Som en del av det skänker vi pengar till Plan International och deras arbete med att ge flickor bättre möjlighet att utbilda sig på platser där det inte är en självklarhet.

Utbildning är en mänsklig rättighet och ger människor verktyg att bygga jämställda och demokratiska samhällen. Utbildning ger också tillgång till hälsa och ökar chanserna för ekonomisk trygghet.

Att flickor har sämre tillgång till utbildning än pojkar beror på att de inte värderas på samma sätt. I många kulturer förväntas de vara hemma och ta hand om familjen eller så gifts de bort i ung ålder. Satsningar på flickors utbildning är avgörande för fattigdomsminskning, ekonomisk tillväxt och en långsiktig hållbar utveckling.

 

Läs mer här.

Kategorier
Hire Quality

Ledarskap med hjärnan i fokus

Välkommen till ett seminarium där du kommer få nya insikter hur ledare kan skapa engagemang och kreativitet på en arbetsplats, genom kunskap från ny neuroforskning.

Föreläsare är seniorkonsulten och VD:n Jerker Ekermann från Management- och IT-konsultbolaget Hire Quality AB.

Jerker har föreläst och genomfört utbildningar för närmare 2000 stycken chefer och medarbetare de senaste åtta åren. Totalt har han över 20 års erfarenhet av ledarskap i högre chefsbefattningar. Under dessa år har han reflekterat över den ständiga frågan – vad gör en bra ledare som en sämre inte gör? Han fick svar när han tog del av beteende- och Neuroledarskapsforskningen, vilket ledde till karriärbyte och nu coachar och utbildar han ledare i den nya kunskapen.

Jerker är medlem i Neuroleadership Institute, Certifierad Facilitator (DDI) samt IPU (beteende, drivkrafter och EQ) konsult.

 

Läs mer om Jerker Ekermann.

Kategorier
Hire Quality

Seminarie Cognitive Services and Docker for .NET developers

Hire Quality står som värd för Swenugs seminarie kring AI med Cognitive Services and Docker for .NET developers onsdag 27 november 2019.

# SPEAKER: Peter Örneholm (Software developer and Microsoft Azure MVP) Peter Örneholm is a father, husband and Microsoft Azure MVP who loves to explore life. Using the power of Azure is his passion.

# SPEAKER: Chris Klug is a developer-badass-as-a-service that either creates or solves problems depending on who you ask. He loves creating and building things. Whether it be a new application, a new kitchen or a new RC helicopter.

 

Mer information och anmälan.

Kategorier
Hire Quality Strategy

Treårigt ramavtal med Almi Företagspartner

Ramavtalet avser expertkonsulttjänster inom två områden – Marknad inklusive marknadsföring och sociala medier samt Försäljning.

Hire Quality Strategy AB erbjuder konsult- och utbildningstjänster inom organisations- & affärsutveckling och är dotterbolag till Hire Quality AB som erbjuder marknaden konsulttjänster inom IT.

 

För mer information kontakta
Jerker Ekermann, VD Hire Quality Strategy AB , 0705-89 64 54, jerker.ekermann@hirequality.se

Kategorier
Hire Quality

Nominerade i kategorin Årets tillväxtföretag

Priset går till ett bolag med sunda värderingar och stabil tillväxt. Företaget ska också vara en god förebild genom sitt sätt att agera hållbart och bidra till Norrköpings utveckling.

 

För ytterligare information kontakta
Daniel Sonebrand, VD Hire Quality AB , 0702-11 08 60, daniel.sonebrand@hirequality.se