fbpx
Fördelar och nackdelar med outsourcing av IT-tjänster

Datum

IT är en av de mest outsourcade funktionerna som finns. Men vad är fördelarna med outsourcing? Och vad ska man tänka på?
Fördelar och nackdelar med outsourcing av IT-tjänster

Många företag väljer att outsourca olika delar av sin verksamhet och just IT är en av de mest outsourcade funktionerna som finns. Åsikterna om outsourcing skiljer sig rejält, oavsett om det gäller outsourcing av ekonomi eller IT, nearshore eller offshore.

Oavsett åsikt så är kostnaden lägre än om du skulle göra samma jobb internt. Med rätt förutsättningar och ett bra förarbete för att hitta rätt leverantör, kan du minska dina omkostnader rejält genom outsourcing. Samtidigt finns det fallgropar att undvika.

Fördelar med outsourcing av IT-tjänster

Tid och energi till annat

Den kanske största fördelen med outsourcing är att du kan lägga din egen tid på det du är bäst på. Speciellt om du är i fasen att annars behöva starta upp en ny del i verksamheten.

Kostnadseffektivt – lägre omkostnader

Kostnaden är det främsta skälet till att många företag funderar på outsourcing. Genom att anlita företag utomlands får du en lägre kostnad för samma tjänst än vad du skulle få i Sverige.

Bättre resultat i företaget

Med lägre omkostnader finns också plats för bättre ekonomiska resultat. 

Kompetens och erfarenhet

Det finns många duktiga IT-utvecklare i flertalet länder med motsvarande kompetenser som finns i Sverige. Du hittar allt ifrån duktiga IT-systemutvecklare, IT-arkitekter, projektledare till grafiska designers. Du begränsar dig inte heller till att behöva hitta rätt kompetens lokalt, vilket kan vara svårt i Sverige som har stor efterfrågan på erfaren kompetens inom IT.

Men det gäller att vara noggrann i valet av leverantör – att lämna över ansvaret till ett outsourcingföretag garanterar inte att jobbet tas om hand av experter med kompetens inom rätt område.

Olika tidszoner

Tvärt emot vad många spontant tänker så är sällan tidsskillnaden mellan olika länder ett problem. Med rätt verktyg maximerar du istället samarbetet digitalt. I t.ex. Thailand överlappar arbetsdagarna fyra timmar, alltså finns det gott om tid för digitala möten. När du kommer till jobbet på morgonen så har ditt outsourcade team redan jobbat i fyra timmar medan du låg och sov. Med andra ord finns det alltid något nytt som är gjort när du startar din arbetsdag.

Flexibelt att skala upp eller ner

När du outsourcar dina IT-tjänster är det flexibelt att skala upp eller ner ditt team efter dina behov. Ibland behövs mycket kompetens i början av ett projekt och med tiden minskar behovet. Även tvärt om är vanligt, att all kompetens inte behövs i början men behovet uppstår längre fram.

Nackdelar med outsourcing av IT-tjänster

Arbeta på distans

Om du föredrar att alla ska infinna sig på kontoret varje morgon, blir outsourcing en jobbig omställning i början. Men faktum är att det är något du bör vänja dig vid oavsett då många duktiga utvecklare, även svenska, ser remote arbete som en förmån. En utveckling som nu ökat än snabbare med anledning av Covid-19.

Det finns även tekniska utmaningar du måste lösa, något som outsourcing-företagen redan har löst och är vana vid att använda sig av. De arbetar alltid mot internationella kunder på distans.

Kvalitet

När du vill outsourca dina IT-tjänster gäller det att hitta en aktör som är seriös och har den kompetens som krävs. Att hitta rätt kan vara svårt om du är ovan, det är viktigt att göra noggranna efterforskningar och skriva ett tydligt avtal innan ett samarbete inleds.

Kommunikationssvårigheter

Olika språk kan alltid ställa till det lite när ni ska förstå varandra på ett bra sätt. Du måste känna att du litar på ditt team och din kontaktperson. Det blir en stor fördel och trygghet om din kontaktperson pratar svenska eller om din leverantör till och med finns tillgänglig lokalt i Sverige.

Fördelarna blev färre än förväntat

Att outsourca dina IT-tjänster ska bidra till positiva förändringar. Om det inte gör det, eller om det till och med blir negativa förändringar, kan det vara bortkastad tid för just ditt företag. Antingen har du valt fel leverantör, eller så passar outsourcing helt enkelt inte ditt företag.

Inte lika mycket kontroll

När du outsourcar dina IT-tjänster låter du en annan aktör sköta en del av din verksamhet. Det innebär att du har mindre kontroll över den delen, vilket kan vara bra, men det kan också få negativa konsekvenser om aktören inte är tillräckligt seriös. Regelbundna avstämningar och god kommunikation är oerhört viktigt.

Det finns alltid plus och minus och ibland gäller det att väga för- och nackdelar med outsourcing mot varandra. Vill du ha ner omkostnaderna eller bibehålla total kontroll? Få tag i rätt kompetens eller behöva kompromissa för att konkurrensen är för hård lokalt?

Det är upp till dig att bestämma.

Om du funderar på att outsourca eller undrar något så svarar vi gärna på dina funderingar. Vi har ett team i Thailand med en svensk kontaktperson samtidigt som vi också finns här i Sverige.

Picture of Jennyh Persson
Jennyh Persson

HR- & marknadsansvarig
0706-44 16 67
jennyh.persson@hirequality.se

Dela inlägget