fbpx

vårt erbjudande

Vi är en helhetsleverantör inom IT och management. Tillsammans jobbar vi för en bättre framtid – för alla.

IT-tjänster

Vi tar ansvar för hela projektåtaganden såväl som leverans av konsulter för kompetens- och resursförstärkning i ert IT-projekt.

verksamhets-
utveckling

Vi har konsulter med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling. Våra tjänster är inom områdena förändring, digitalisering och ledning & styrning.

outsourcing av it-tjänster

Vi kan lägga ut hela/delar av IT-projekt till vårt bolag i Thailand med vår svenska modell för outsourcing. Alltid med svensk kontaktperson.