fbpx
Så behåller du småbolagsandan i kraftig tillväxt

Datum

Det finns många fördelar med att hålla ett företag litet, men det kan vara svårt när företaget växer kraftigt. Predrag Pucar förklarar hur man behåller småbolagsandan i kraftig tillväxt.
Predrag Pucar berättar om hur du behåller småbolagsandan i kraftig tillväxt

Predrag Pucar är tidigare vd för företaget Nira Dynamics och tillträdde rollen 2010, där han började arbetet med strategi och mål som involverade hela företaget, vilket han själv berättar var en av Niras framgångsfaktorer. Han understryker även vikten av att jobba aktivt med bolagets värdegrund och ha stor fokus på medarbetarna.

Åtta framgångsfaktorer för att framgångsrikt driva ett företag i kraftig tillväxt som ett småbolag
Strategistyrning

Strategistyrningen är uppdelad i analys och implementering. I analysfasen är det viktigt att försöka få med så många från bolaget som möjligt, och att få med flera perspektiv. När strategierna är satta kan man låta personalen tilldela målen olika aktiviteter för att uppnå dem, och även sätta en tidsram. Gällande implementeringen av strategin är det viktigt att dokumentera den på ett sätt som inte gör den för omfattande eller svårläst. Det är bra att göra den tillgänglig för alla så att den hålls levande.

Ständig förbättring

Att arbeta mot ständig förbättring bör inte hanteras som ett sidoprojekt, utan detta ska framförallt ledningen arbeta aktivt med och brinna för. För att få igenom stora förändringsinitiativ i företaget krävs system, och detta kan till exempel vara att organisera förändringsarbetet i olika nivåer i företaget. Ett tips är att skaffa ett ärendehanteringssystem som underlättar genom prioritering och formaliserat ägande.

Teknisk styrning
Teknisk styrning. Planering, implementation, verifiering/test, retrospektiv

Planering – Det underlättar att tänka i cykler gällande planering, men man ska inte låsa in sig på längden på cykeln. Cykeln ska vara så pass lång att delstegen för produkten kan vara klara inom cykeltiden. Det är viktigt att inte bli lat och ha för få delsteg; då minskar transparensen.

Implementation – Det är viktigt att kommunicera kring mål inför varje större release. Det ger ett driv i organisationen och att alla vet hur de bidrar. Ju större organisationen är, desto viktigare är det att ha den tydliga målbilden för nästa release. Har man den målbilden klar slipper man mycket hantering av problem som dyker upp.

Verifiering/test – Använd beslutsforum där all utveckling beslutas. Det är bra så att hela organisationen förstår vad som gäller i alla lägen.

Retrospektiv – Eftersom det är bra med produkttillväxt, så är det bra med automatiserade tester som tillåter att man kan regressionstesta och få koll på att produkten är klar när det väl släpps.

Kvalitetssystem

Kvaliteten är viktig, och mycket hänger på att ha en kvalitetschef som är pragmatisk, förstår verksamheten och som kan guida så att produkten har tillräckligt bra kvalitet.

Kultur & värdegrund

Värdegrunden är det centrala, och nyckeln, för att hålla ett bolag litet. Värdegrunden ska vara djupt rotad i bolaget och i personalen. För att ta fram värdegrunden för Nira började dem med att ta fram vad de står för och hur de ska agera. När man kommit fram till det kan man också formulera beteenden utifrån värdeorden, och skapa storys kring saker som tidigare skett i bolaget som bekräftar hur värdegrunden ska tolkas. 

Fokus på innovation

Innovation innefattar inte enbart produkten eller tjänsten som säljs, utan även det runtomkring, som exempelvis designbeskrivningar och testramverk. På Nira arbetade man med innovation genom idégenereringsfaser där fantasin var det enda som satte gränser. De hade även interna fokusdagar där man arbetade fokuserat med att utveckla nya idéer. Detta är något som företaget måste avsätta tid och ha budget för. Efter att man hittat guldkornen är det bra att ha en ordnad process med en styrgrupp som kan fatta beslut om att tilldela pengar och bestämma vilka delar som ska vidareutvecklas. 

CSR

Corporate Social Responsibility är något som blir allt viktigare, och det är viktigt att arbeta mot detta på ett hållbart sätt så att det blir lönsamt för företaget. På Nira valde man att inte fokusera på välgörenhet, då detta inte är långsiktigt hållbart och mer blir en sidoverksamhet. Istället valde dem två av FN:s mål att arbeta ständigt emot som påverkar verksamheten.

Formaliserad inkanal för arbete

För att behålla lugnet i organisationen, och för att undvika att saker hamnar mellan stolarna, är det en fördel att ha en ordnad process/inkanal där man sorterar inkommande jobb, vilka projekt som ska sättas igång eller vilka offerter som ska skickas ut.

Är du nyfiken på att höra mer om dessa framgångsfaktorer? Hela Predrags webbinarium om hur du behåller småbolagsandan i kraftig tillväxt hittar du här.

Dela inlägget