fbpx
Kategorier
Outsourcing

Därför ska du outsourca systemutvecklingsprojekt

Fredrik Rudberg är VD, IT-arkitekt och systemutvecklare, och har bott och arbetat i Chiang Mai, Thailand de senaste tjugo åren. Han är ansvarig för Hire Quality Software i Thailand som arbetar med outsourcing av systemutvecklingsprojekt.

Fredrik Rudberg har lång erfarenhet av att driva outsourcade systemutvecklingsprojekt mot start-ups, scale-ups och mellanstora kunder. Han berättar i sitt webbinarium om sina många erfarenheter av outsourcingprojekt inom flera olika områden, och om fördelarna för företag som väljer att outsourca till Hire Quality Software i Thailand.

Myter kring outsourcing

Meningarna om outsourcing är delade. Men någonting som är klart är att det finns många myter om outsourcing. De flesta brukar handla om kompetens och språk-/kommunikationsbarriärer. En annan myt har att göra med det faktum att kunden och leverantören arbetar i olika tidszoner. Det kan bli en viss utmaning med att exempelvis hitta mötestider när kunden sitter någonstans i Europa, medan utvecklingsteamet sitter i Thailand. Men utifrån Fredriks erfarenheter är det något som sällan utmynnar i större problem – tidsskillnaden är faktiskt ofta tvärtom en fördel. När du börjar din arbetsdag har ditt outsourcing-team redan arbetat i fyra timmar.

Ytterligare en myt är att outsourcing leder till sämre kvalitet. Det finns såklart en fördel med att arbeta med saker inhouse, då du kan känna dig mer i kontroll av projektet. I de projekt Fredrik har arbetat har han aldrig sett någon skillnad på kvalitet. Hire Quality Software har stor exponering mot start-ups och scale-ups där nya innovativa lösningar baserade på ny teknik utvecklas – ofta med hög komplexitet och med högra krav på kvalitet. 

Kombinera outsourcing med agila metoder

Något annat som gör att vissa kan vara tveksam till outsourcing är att man ofta arbetar med agila metoder eller DevOps, vilket kan tyckas vara svårt. Men efter Fredriks femton år av att arbeta med diverse samarbetsverktyg så har han och Hire Quality Software blivit experter på just kommunikation. Framförallt vad gäller arbete remote och i agila projekt.

Outsourcing är inte bara en kostnadsfråga

Så, varför väljer många att outsourca utomlands? Jo, det är faktiskt inte bara en kostnadsfråga som många tror. I många fall handlar det om att det kan vara svårt att hitta resurser inom det område du söker lokalt. Outsourcing är också en fördel ifall du själv vill fokusera på andra saker inom ditt företag eller har toppar där du har större behov av utvecklingsresurser. 

Fyra olika outsourcingalternativ

Om du och ditt företag är intresserad av att outsourca erbjuds fyra olika typer av outsourcing, beroende på vad för typ av uppdrag du har.

Projektåtaganden till fast pris

För dessa typer av uppdrag kommer kunden med ett projekt och får ett offertförslag i retur. Är kraven inte satta från kundens håll hjälps vi åt med det. När det gäller projektåtaganden är det viktigt att definiera vad som är in scope, de fastställda kraven, och vad som är out of scope, alltså det som kan dyka upp längs vägen.

Projektåtaganden kan för kunden uppfattas som lägre risk då du vet att du kommer få en produkt tillverkad. Ofta tillkommer det dock saker under tiden som du bör räkna med i din budget. Alternativt måste du vara noga med att hålla dig till den ursprungliga kravbilden, där ytterligare önskemål om funktionalitet läggs på en lista för eventuell implementation senare. 

Projektåtaganden till löpande pris

De flesta projekten är projekt där kunden inte riktigt har en helt klar kravbild utan söker mer research och utveckling. Där är det främsta arbetet att ta fram exempelvis prototyper och att arbeta fram scopet. För dessa typer av projekt är det vi som leverantör som är tydliga med att det inte kommer att kunna göras till fast pris. Men det är fortfarande ett projektåtagande då det förses med ett helt team av resurser som projektledare, utvecklare, arkitekter och testare. 

Dedikerad utvecklare eller team till fast månadspris

I dessa typer av uppdrag är leverantören inte ansvarig för en leveransklar produkt. Här ansvarar istället vi som leverantör för att tidsredovisa exakt det som utvecklarna arbetar med, och att förse teamet med hårdvara, licenser för verktyg och så vidare. Våra utvecklare är resurser i kundens projekt. 

Dedikerad utvecklare till löpande pris eller fast antal timmar

Detta passar ofta kortare typer av projekt. Det kan exempelvis vara att granska kod och ge en generell utvärdering, eller att anlita grafiska designers som inte arbetar heltid. 

Är du intresserad av att prata mer om outsourcing? Hör av dig till oss! Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. 

Kategorier
Hire Quality Software Outsourcing

Outsourcing med samma kvalitet som svenska IT-konsulttjänster

Många företag i Sverige har någon typ av erfarenhet av outsourcingtjänster. Vi vet hur ineffektivt outsourcing kan vara.

Vi vet också hur kulturskillnader kan spela in och att många outsourcingföretag producerar dåliga lösningar. Lösningar som i längden inte sparar några pengar åt inköparen. Applikationen måste skrivas om igen efter att man har upptäckt att den inte går att bygga vidare på, t.ex. på grund av dålig kod.

Men, på samma sätt som det finns kvalitetsskillnader mellan olika företag och konsulter i Sverige så finns det kvalitetsskillnader mellan olika outsourcingföretag.

Många utlandsägda IT-konsultbolag i Chiang Mai​

Chiang Mai i Thailand, där vi har vårt outsourcingkontor, är känt som ett av världens populäraste digitala nomadställe. Chiang Mai har blivit Thailands Silicon Valley, trots att det är en jämförelsevis liten stad med ca. 130 000 invånare. Här kan du lätt hitta ett stort antal utlandsägda IT-konsultföretag med mellan 30 och 200 anställda, där upp till en tredjedel av de anställda har europeiskt och amerikanskt ursprung.

Om man bortser från 2020 så har mängder med frilansare kommit till Chiang Mai varje år. Med dessa har nya företag startats upp och denna förändring har haft en djupgående påverkan på samhället både vad det gäller kontorslandskap, universitetsutbildningar och socialt klimat.

Outsourcing i Thailand är jämförbart med svenska IT-konsulttjänster

Oberoende av vilket av dessa IT-konsultföretag i Chiang Mai som du väljer att jobba med, så kommer din upplevelse att stå i stark kontrast med vad du tidigare har upplevt med outsourcing mot länder som Indien, Pakistan eller Ukraina. Du kan fortfarande hitta dåliga konsulter i Thailand, men den kulturella aspekten som du annars måste överbrygga finns helt enkelt inte.

Kvalitetsmässigt vill vi påstå att Hire Quality Software i Chiang Mai är helt jämförbara med svenska IT-konsultföretag. Och att den enda betydande skillnaden är ett betydligt lägre pris för IT-konsulttjänster i Chiang Mai, jämfört med motsvarande tjänster i Sverige.

Läs mer om outsourcing i Thailand. Vid eventuella frågor, skicka ett mejl till info@hirequality.se så besvarar vi gärna dina funderingar.