fbpx

Vår vision är att vara marknadens mest attraktiva och välrenommerade konsultbolag inom digitalisering samt affärs- och verksamhetsutveckling.

Attitude is everything!

Affärsidé

Hire Qualitys affärsidé bygger på att leverera högre kvalité och kundvärde än vad traditionella konsultbolag inom IT och management har möjlighet att göra, därav namnet Hire Quality.

Högre kvalité och ett större kundvärde kan vi erbjuda genom att enbart arbeta med välrenommerade och erfarna konsulter. Dessa konsulter attraherar vi genom vår attraktiva affärsmodell. Detta tillsammans gör att Hire Quality har ett homogent erbjudande med de bästa konsulterna som ofta är auktoriteter inom sina kompetensområden.

Vision

Vår vision är att vara marknadens mest attraktiva och välrenommerade konsultbolag inom digitalisering samt verksamhets- och affärsutveckling.

Tre affärsområden

Hire Quality Solutions är inriktat på leverans av skräddarsydda IT-lösningar. Resurser i kunders projekt eller projektåtaganden.

Hire Quality Strategy fokuserar på verksamhets- och affärsutveckling samt verksamhetsstöd.

Hire Quality Software Hel- eller delleverans av projekt eller team från vårt bolag i Thailand.

Kvalité & Passion

Våra värderingar kan tillsammans med För en bättre framtid sammanfattas med våra värdeord Kvalité och Passion.

Vår roll i samhället ökar i en ständigt digitaliserande värld. Att vi förstår värdet av miljö och hållbarhet gör att vi kan arbeta för en bättre framtid i våra projekt. Vi fokuserar inte bara på kvalitén i våra tjänster, utan också på vår förmåga att agera ansvarsfullt avseende samhälle, miljö och medmänniskor.

Vi vill skapa en bättre framtid för våra kunder såväl som för oss själva!

kvalité

Som vårt företagsnamn antyder så är kvalité en kärna i allt vi gör. Men med kvalité som värdeord menar vi så mycket mer än så. Med kvalité menar vi även vår egen livskvalité -vår livsstil, trivsel, stimulans, att ha kul och må bra!

Passion

Människor som säger att de kommer klara det och de som säger att de inte kommer att klara det, har båda oftast rätt!

Inställning och passion är avgörande i precis allt vi gör, såväl privat som i arbetet. För att prestera på topp och för att ha det stora engagemang som krävs måste vi ha rätt passion! På Hire Quality är vår passion central. 

Historia

När vi startade Hire Quality ville vi bygga det bolag som vi själva vill jobba på. Vi har nästan alla stor erfarenhet av att ha arbetat för många olika traditionella IT-konsultbolag. Det är värdefulla erfarenheter som vi tar med oss, men med Hire Quality bygger vi ett modernt bolag anpassat för framtidens Gig-ekonomi. Ett bolag där vi som konsulter helt enkelt har en friare livsstil samtidigt som vi alla får en bättre affär för våra respektive anslutna bolag.

Hire Quality grundades i dess nuvarande form i Norrköping efter sommaren 2015 och har sedan dess haft en stark utveckling. Vi är idag drygt 40 konsulter anslutna och omsätter närmare 60 Mkr. 

2019 blev vi nominerade som ett av regionens tillväxtföretag.