fbpx

kundcase /
Referenser

Region Östergötland
Statens fastighetsverk
Okg
Kriminalvården
Transportstyrelsen

Vi har både kunder där våra konsulter är resurser i projekt och projekt där vi levererar ett helhetsåtagande. Många konsulter sitter som nyckelpersoner i uppdrag som sträcker sig över flera år hos kunden. Vi har flertalet kunder som har omfattande sekretess, därför väljer vi att anonymisera en del case.

bokningssystem sturebadet

Utveckling av lösning för bordsbeställning för Sturebadet samt integration med bakomliggande affärssystem.

startup ecommerce

Utveckling av en ecommerce-lösning där användaren genom en VR-upplevelse kan röra sig i en virtuell galleria, besöka butiker och handla.

iot-plattform optipeople

Utveckling och förvaltning av Optipeoples IoT-plattform för smidig och lättöverskådlig övervakning av maskiner inom olika industrier, detta för bl.a. maximal effektivitet avseende produktion och underhåll.

Weface.io

ecommerce med videochatt, weface

Weface är en startup inom ecommerce där användaren i realtid kan ha videochatt med butiken.

Zoezi

INTEGRATIONER ZOEZI AFFÄRSSYSTEM

Utveckling av kundspecifika tillämpningar och integrationer med affärssystemet Zoezi åt flera olika kunder.

KUND INOM ONLINE GAMING​

Vi har varit involverade i längre uppdrag för utveckling av nya spel och gränssnitt för online-casino. Både avseende back-end och front-end utveckling. Samarbetet har sträckt sig över flera år.

Startup inom shipping

Utveckling av lösning för startup som tillhandahåller en onlinetjänst för spårning av leveranser och leveransrelaterade data, inklusive inköpsordrar och containrar.

STÖRRE MYNDIGHETER​

Hire Quality har ett över många års tid haft 5-10 konsulter i uppdrag mot flera större myndigheter. Uppdragen har i de flesta fall omfattat utveckling av administrativa system där våra konsulter varit involverad i olika delar av utvecklingsprocessen, allt ifrån strategiska beslut, förstudier, utveckling, projektledning, testledning, test och förvaltning.

Exempel på myndigheter där Hire Quality är eller varit involverade i längre projekt är Kriminalvården, SMHI, Migrationsverket, Statens Fastighetsverk, FRA och Transportstyrelsen.

STOR KUND INOM FÖRSVARSINDUSTRIN​

Hire Quality har under många år haft ett flertal konsulter i uppdrag mot stor kund inom försvarsindustrin.

PROJEKTLEDARE INOM KÄRNKRAFTSVERKSAMHET​​

Text.

RUBRIK

Text