fbpx
Kategorier
Hire Quality Pressrelease

Hire Quality förstärker styrelsearbetet inför en brantare tillväxtresa

Hire Quality avser att förstärka styrelsearbetet, utveckla de övergripande riktningarna för bolaget och har därför inlett ett samarbete med Palmér Insights och Johanna Palmér för att ta detta arbete framåt.

Arbetet innebär att nystarta styrelsearbete utifrån gällande ägardirektiv så att styrelsen blir en strategisk resurs för bolaget samt att vara ambassadör för verksamheten med hjälp av sitt nätverk.

Johanna Palmér är utsedd till Årets Ledare och Årets Samhällsutvecklare och har en mångårig bakgrund som vd för Östsvenska Handelskammaren. Idag hjälper hon företag och individer till nya insikter och ny kraft för att realisera sin potential.

Johanna Palmér arbetar som styrelseledamot och ordförande i flera bolagsstyrelser, bland annat
Lundbergs Fastigheter, Göta Kanalbolaget, Länsförsäkringar Östgöta, Envima, PU Sensor, Åhmans Traktorcentrum och Bonnorpen AB.

Kontakt/mer information:

Bengt Sand
Styrelseordförande Hire Quality
0708 – 182894
bengt.sand@hirequality.se

Johanna Palmér
VD Palmér Insights
0739 – 139926
johanna@palmerinsights.com

Hire Quality

Hire Quality består av erfarna och välrenommerade konsulter inom IT och verksamhetsutveckling. Vi
erbjuder resursförstärkning, utveckling av skräddarsydda IT-lösningar/projekt, utvecklingsteam (i Sverige och Asien) samt support och förvaltning.

Läs mer om våra IT-tjänster, verksamhets- och affärsutveckling eller outsourcing av IT-tjänster.

Kategorier
Pressrelease

Hire Quality vinner ramavtal med flera Science Park/ Inkubatorer

Hire Quality har som en av två leverantörer tilldelats ramavtal med Linköpings Science Park AB, Norrköping Science Park AB, Inkubera i Örebro AB, Uppsala Innovation Centre och Create Business Incubator i Mälardalen.

Ramavtalet stäcker sig fyra år och har ett uppskattat maximalt värde om 26 miljoner kronor.

Ramavtalet omfattar konsultmäklartjänster för roller som t.ex. projektledare, processledare, innovationsledare, projektadministratörer, hållbarhetsexperter, kommunikatörer, affärscoacher, workshopsledare, verksamhetsutvecklare, bid-managers och specialister inom AI, IoT, Cybersäkerhet, visualisering eller andra teknikområden.

Intressant med startup-/scaleupbolag

– Att vi vinner detta ramavtal är förstås oerhört kul. Det är extra intressant för oss att vara med i ett sammanhang där vi kan vara med och bidra till att startup-/scaleupbolag med spännande ideér och där ofta ny teknik utvecklas, menar Daniel Sonebrand, VD för Hire Quality.

– Vi är ett bolag som haft stark tillväxt utan att ge avkall på våra kärnvärden med leverans av konsulttjänster med hög kvalité och att erbjuda ett större värde till våra kunder. Detta tillsammans med vårt fokus på miljö och hållbarhet har sammantaget lett till att vi vinner allt fler större ramavtal och uppdrag, säger Daniel.

Hire Quality

Hire Quality erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling och verksamhetsutveckling. Bolagets lokala verksamhet i Sverige är framför allt fokuserad på kunder i Östergötland och Stockholm.

Hire Quality har även en svensk modell för outsourcing via bolaget Hire Quality Software Co.,Ltd i Thailand, som erbjuder outsourcade IT-lösningar och utvecklingsteam mot internationella såväl som svenska kunder. Hire Quality är ett expansivt IT-bolag som idag omsätter ca 60 Mkr i bolagen Hire Quality AB med dotterbolag samt i Hire Quality Software Co.,Ltd.

Läs mer om våra IT-tjänster, verksamhets- och affärsutveckling eller outsourcing av IT-tjänster.

Kontakt/mer information:

Daniel Sonebrand, VD Hire Quality
0702 – 11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Picture of Daniel Sonebrand
Daniel Sonebrand

VD
0702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Kategorier
Pressrelease

Hire Quality vinner ramavtal mot Region Östergötland och Östgötatrafiken!

Hire Quality har tilldelats ramavtal avseende IT-konsulttjänster mot Region Östergötland och Östgötatrafiken. Hire Quality är en av flera leverantörer som tilldelats ramavtalet som beräknas uppgå till omkring 110 Mkr under avtalsperioden som är fyra år.

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom IT-systemutvecklingsprojekt, IT-infrastruktur,
verksamhetsutveckling, ledning och styrning.

– Region Östergötland är en mycket spännande kund med en extremt viktig verksamhet. Det känns riktigt bra att vara en av de leverantörer som är med på detta ramavtal. Vi har haft Region Östergötland som kund sedan tidigare men i och med detta ramavtal hoppas jag på ett närmare samarbete, säger Daniel Sonebrand, VD för Hire Quality.

– Vi är ett bolag som haft stark tillväxt utan att ge avkall på våra kärnvärden med leverans av konsulttjänster med hög kvalité och att erbjuda ett större värde till våra kunder. Detta tillsammans med vårt fokus på miljö och hållbarhet har sammantaget lett till att vi vinner allt fler större ramavtal och uppdrag, berättar Daniel.

Region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård samt har ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen. Regionen står också för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och bedriver även kulturell verksamhet.

Läs mer på Region Östergötlands hemsida.

Östgötatrafiken

Östgötatrafiken ägs av Region Östergötland och ansvarar för bussar, spårvagnar, båtar, svävare och tåg i Östergötlands län. I Östergötland görs årligen ca 30 miljoner resor, varav 20 miljoner med spårvagn och stadsbuss.

Läs mer på Östgötatrafikens hemsida.

Hire Quality

Hire Quality erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling och verksamhetsutveckling. Bolagets lokala verksamhet i Sverige är framför allt fokuserad på kunder i Östergötland och Stockholm. Hire Quality har även en svensk modell för outsourcing via bolaget Hire Quality Software Co.,Ltd i Thailand, som erbjuder outsourcade IT-lösningar och utvecklingsteam mot internationella såväl som svenska kunder.

Hire Quality är ett expansivt IT-bolag som idag omsätter ca 60 Mkr i bolagen Hire Quality AB, Hire Quality Strategy Sweden AB och Hire Quality Software Co.,Ltd.

Kontakt/mer information:

Daniel Sonebrand, VD Hire Quality
0702 – 11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Picture of Daniel Sonebrand
Daniel Sonebrand

VD
0702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Kategorier
Pressrelease

Hire Quality vinner ramavtal mot Statens fastighetsverk!

Fotograf: Bert Leandersson / Statens fastighetsverk

Hire Quality har som en av två leverantörer tilldelats ramavtal med Statens fastighetsverk (SFV), vilket uppskattas till ett värde om ca 20 Mkr. Ramavtalet omfattar 2 år med option på förlängning ytterligare 2 år.

Ramavtalet omfattar tjänster inom IT-systemutvecklingsprojekt och infrastruktur, verksamhetsutveckling, ledning och styrning samt specialisttjänster inom GIS och BIM.

– Att vi vinner detta ramavtal är förstås oerhört kul. SFV kommer i och med detta bli en viktig kund till oss, kommenterar Daniel Sonebrand, VD för Hire Quality AB.

– Vi är ett bolag som haft stark tillväxt utan att ge avkall på våra kärnvärden med leverans av konsulttjänster med hög kvalité och att erbjuda ett större värde till våra kunder. Detta tillsammans med vårt fokus på miljö och hållbarhet har sammantaget lett till att vi vinner allt fler större ramavtal och uppdrag, säger Daniel.

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens natur- och kulturarv. SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter varav ett stort antal slott, borgar, museer, teatrar och andra historiska byggnader.  Markinnehavet uppgår till 6,5 miljoner hektar, vilket är en sjundedel av Sveriges yta. SFV bildades 1993 men verksamheten har anor från 1600-talet.

För mer information om Statens fastighetsverk, besök SFV.se.

Hire Quality

Hire Quality erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling och verksamhetsutveckling. Bolagets lokala verksamhet i Sverige är framför allt fokuserad på kunder i Östergötland och Stockholm. Hire Quality har även en svensk modell för outsourcing via bolaget Hire Quality Software Co.,Ltd i Thailand, som erbjuder outsourcade IT-lösningar och utvecklingsteam mot internationella såväl som svenska kunder.

Hire Quality är ett expansivt IT-bolag som idag omsätter ca 60 Mkr i bolagen Hire Quality AB, Hire Quality Strategy Sweden AB och Hire Quality Software Co.,Ltd.

Kontakt/mer information:

Daniel Sonebrand, VD Hire Quality
0702 – 11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Picture of Daniel Sonebrand
Daniel Sonebrand

VD
0702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Kategorier
Pressrelease

Hire Quality etablerar nytt bolag i Thailand

Hire Quality etablerar bolaget Hire Quality Software Co. Ltd i Thailand med syftet att kunna erbjuda att lägga ut hela eller delar av IT-projekt till Thailand. På det sättet erbjuds fortfarande närhet till kund i Sverige samtidigt som utveckling kan ske till lägre kostnad. Förutom svenska kunder innebär denna satsning också att Hire Quality erbjuder sina tjänster globalt med främsta fokus på Europa och Nordamerika. Ansvarig VD för verksamheten i Thailand blir Fredrik Rudberg.

Lägre kostnad med hela eller delar av leveransen i Thailand

– Det känns oerhört spännande att nu ha detta på plats. För våra kunder i Sverige kan vi erbjuda hela eller delar av projektleveransen från Fredriks team i Thailand vilket innebär 30-60% lägre kostnad samtidigt som vi fortfarande har ett nära samarbete med kunden lokalt. Jag har tidigare haft Fredrik som kollega så jag vet vad han går för. Han är oerhört kompetent och en garanti för att vi kommer att hålla hög kvalité i vår leverans från Thailand, säger Daniel Sonebrand, VD Hire Quality AB.

On- och Offshore

– Samtidigt så kommer vi nu också kunna erbjuda våra tjänster globalt vilket gör att vi når helt andra kunder och projekt vilket förstås är riktigt kul! Att involveras i projekt där vi kan arbeta med distribuerade team i Sverige och Thailand är stimulerande och spännande både för våra konsulter i Sverige och i Thailand. I skrivande stund har vi faktiskt redan fått en ny spännande kund inom logistik som sitter i Australien, tillägger Daniel.

Erfaren IT-arkitekt och systemutvecklare

Fredrik Rudberg som blir ansvarig för bolaget i Thailand har bott och arbetat i Thailand i 15 år. På den tiden har han etablerat ett stort värdefullt kontaktnät med vassa utvecklare samt också med internationella kunder. Han pratar förutom flytande svenska och engelska även flytande thai, vilket är en ovärderlig tillgång. Fredrik är en erfaren IT-arkitekt och systemutvecklare som närmast kommer från en central roll på företaget Manao Software i Thailand.

– Jag ser en enorm potential i detta och har stor tillförsikt inför kommande höst och år trots nuvarande Coronatider, menar Fredrik Rudberg, VD för Hire Quality Software Co. Ltd i Thailand.

– Kunder kommer att välja oss som leverantör i både Sverige och globalt. För svenska kunder är det en stor fördel att vi har svenska kontaktpersoner både lokalt samt i Thailand. För många andra kunder runt om i världen känner jag att jag redan idag har byggt upp en stark tillit och förtroende, något som vi kommer att bygga vidare på, berättar Fredrik.

Stora ambitioner

– Vi erbjuder helhetsåtaganden av projekt likväl som dedikerade team för våra kunder till ett fast pris. I och med att jag bott så länge i Thailand har jag mycket kontakter med riktigt duktiga konsulter här lokalt. Min ambition är att vi är minst 10-20 anställda inom ett års tid, fortsätter Fredrik.

– – – – – – – –

 

Kontakt
Daniel Sonebrand, VD Hire Quality AB
+46 702-11 08 60,
daniel.sonebrand@hirequality.se

Fredrik Rudberg, VD Hire Quality Software Co. Ltd
+66 88 267 81 77
fredrik.rudberg@hirequality.se

För mer information, besök
www.hirequality.se/outsourcing-it
och
www.hirequalitysoftware.com

Kategorier
Pressrelease

New Asia software consultancy firm backed by Western quality

Swedish Hire Quality AB is establishing a new software house Hire Quality Software in Chiang Mai Thailand. Many companies have experienced the benefits of overseas software application development rather than developing them onshore and this launch will allow Hire Quality AB to provide clients with high-quality outsourcing options at very reasonable prices.

Global market

By doing this Swedish Hire Quality AB takes a step out into the global market. Hire Quality AB will continue serving the local Swedish market with talented consultants. With the addition of Hire Quality Software, we can provide new and existing clients with services at 30-60% lower rates compared to our onshore offerings. This has the potential of significantly reducing the cost of application development and
maintenance for our clients, says Daniel Sonebrand CEO of Swedish Hire Quality AB.

Hire Quality Software has the potential to be a significant player in the outsourcing segment, especially with Swedish clients but also worldwide. We will provide services spanning from dedicated teams managed by our clients to fully managed projects with fixed price commitments, says Fredrik Rudberg, the new CEO of Hire Quality Software.

Our focus

Hire Quality Softwares’ main concern will be to provide start-up businesses, SME, and enterprise businesses with development, graphic design, quality assurance, requirements gathering services, and software architect design resources, supporting a wide range of business domains and technologies.

What makes Hire Quality Software stand out among its competitors is that they have expert software engineers and managers from Western countries working together with local talented engineers, managers, and UI experts. This combination of qualities makes an attractive mix and works as a safeguard for companies looking for overseas software development but are concerned about cultural gaps and low service quality.

———-

For more information, please visit 
www.hirequality.se
and
www.hirequalitysoftware.com

Contact information
Daniel Sonebrand, VD Hire Quality AB
+46 702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Fredrik Rudberg, VD Hire Quality Software Co., Ltd
+66 88 267 81 77
fredrik.rudberg@hirequality.se

Kategorier
Pressrelease

Treårigt ramavtal med Almi Företagspartner

Ramavtalet avser expertkonsulttjänster inom två områden – Marknad inklusive marknadsföring och sociala medier samt Försäljning.

Hire Quality Strategy AB erbjuder konsult- och utbildningstjänster inom organisations- & affärsutveckling och är dotterbolag till Hire Quality AB som erbjuder marknaden konsulttjänster inom IT.

 

För mer information kontakta
Jerker Ekermann, VD Hire Quality Strategy AB , 0705-89 64 54, jerker.ekermann@hirequality.se