fbpx

Olika sätt att anlita oss

Du kan anlita oss för leverans endast från Thailand eller som en kombination där vi även har konsulter på plats i Sverige. Med konsulter även från Sverige kan vi arbeta tillsammans med er lokalt och vara med på möten och workshops på plats och samtidigt samarbeta med team i Thailand i leveransen.

Dedikerad utvecklare eller team

Med dedikerad utvecklare eller team anlitar du en eller flera konsulter med de kompetenser du önskar per månad. Ni står för projektledning och använder vår utvecklare eller team som resurser i ert projekt.

Även här kan du ha svenska lokala konsulter med i projektet likväl som att endast arbeta med våra utvecklare i Thailand. Du har alltid en svensk kontaktperson men du kan också kommunicera direkt med utvecklarna.

Dedikerade utvecklare eller team anlitas per månad. Antalet utvecklare kan skalas upp eller ned utifrån ditt behov.

Projektutveckling IT-projekt

Vi är vana att ta ansvar för och leverera hela eller delar av projekt. Med projekt menar vi att vi har ett åtagande att leverera en lösning till dig som kund. Du kommer att ha svenska kontaktpersoner genom hela projektet.

Projekten kan genomföras till både löpande räkning och mot fast pris.

Vill du veta mer om möjligheterna med outsourcing? Lämna dina uppgifter så bokar vi ett info-möte!