fbpx
Hire Quality vinner ramavtal mot Statens fastighetsverk!

Datum

Vi har som en av två leverantörer tilldelats ramavtal som omfattar bland annat IT-systemutveckling och verksamhetsutveckling.

Fotograf: Bert Leandersson / Statens fastighetsverk

Hire Quality har som en av två leverantörer tilldelats ramavtal med Statens fastighetsverk (SFV), vilket uppskattas till ett värde om ca 20 Mkr. Ramavtalet omfattar 2 år med option på förlängning ytterligare 2 år.

Ramavtalet omfattar tjänster inom IT-systemutvecklingsprojekt och infrastruktur, verksamhetsutveckling, ledning och styrning samt specialisttjänster inom GIS och BIM.

– Att vi vinner detta ramavtal är förstås oerhört kul. SFV kommer i och med detta bli en viktig kund till oss, kommenterar Daniel Sonebrand, VD för Hire Quality AB.

– Vi är ett bolag som haft stark tillväxt utan att ge avkall på våra kärnvärden med leverans av konsulttjänster med hög kvalité och att erbjuda ett större värde till våra kunder. Detta tillsammans med vårt fokus på miljö och hållbarhet har sammantaget lett till att vi vinner allt fler större ramavtal och uppdrag, säger Daniel.

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens natur- och kulturarv. SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter varav ett stort antal slott, borgar, museer, teatrar och andra historiska byggnader.  Markinnehavet uppgår till 6,5 miljoner hektar, vilket är en sjundedel av Sveriges yta. SFV bildades 1993 men verksamheten har anor från 1600-talet.

För mer information om Statens fastighetsverk, besök SFV.se.

Hire Quality

Hire Quality erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling och verksamhetsutveckling. Bolagets lokala verksamhet i Sverige är framför allt fokuserad på kunder i Östergötland och Stockholm. Hire Quality har även en svensk modell för outsourcing via bolaget Hire Quality Software Co.,Ltd i Thailand, som erbjuder outsourcade IT-lösningar och utvecklingsteam mot internationella såväl som svenska kunder.

Hire Quality är ett expansivt IT-bolag som idag omsätter ca 60 Mkr i bolagen Hire Quality AB, Hire Quality Strategy Sweden AB och Hire Quality Software Co.,Ltd.

Kontakt/mer information:

Daniel Sonebrand, VD Hire Quality
0702 – 11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Picture of Daniel Sonebrand
Daniel Sonebrand

VD
0702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Dela inlägget