fbpx
Hire Quality vinner ramavtal mot Region Östergötland och Östgötatrafiken!

Datum

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom IT-systemutvecklingsprojekt, IT-infrastruktur, verksamhetsutveckling, ledning och styrning.
Region Östergötland

Hire Quality har tilldelats ramavtal avseende IT-konsulttjänster mot Region Östergötland och Östgötatrafiken. Hire Quality är en av flera leverantörer som tilldelats ramavtalet som beräknas uppgå till omkring 110 Mkr under avtalsperioden som är fyra år.

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom IT-systemutvecklingsprojekt, IT-infrastruktur,
verksamhetsutveckling, ledning och styrning.

– Region Östergötland är en mycket spännande kund med en extremt viktig verksamhet. Det känns riktigt bra att vara en av de leverantörer som är med på detta ramavtal. Vi har haft Region Östergötland som kund sedan tidigare men i och med detta ramavtal hoppas jag på ett närmare samarbete, säger Daniel Sonebrand, VD för Hire Quality.

– Vi är ett bolag som haft stark tillväxt utan att ge avkall på våra kärnvärden med leverans av konsulttjänster med hög kvalité och att erbjuda ett större värde till våra kunder. Detta tillsammans med vårt fokus på miljö och hållbarhet har sammantaget lett till att vi vinner allt fler större ramavtal och uppdrag, berättar Daniel.

Region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård samt har ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen. Regionen står också för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och bedriver även kulturell verksamhet.

Läs mer på Region Östergötlands hemsida.

Östgötatrafiken

Östgötatrafiken ägs av Region Östergötland och ansvarar för bussar, spårvagnar, båtar, svävare och tåg i Östergötlands län. I Östergötland görs årligen ca 30 miljoner resor, varav 20 miljoner med spårvagn och stadsbuss.

Läs mer på Östgötatrafikens hemsida.

Hire Quality

Hire Quality erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling och verksamhetsutveckling. Bolagets lokala verksamhet i Sverige är framför allt fokuserad på kunder i Östergötland och Stockholm. Hire Quality har även en svensk modell för outsourcing via bolaget Hire Quality Software Co.,Ltd i Thailand, som erbjuder outsourcade IT-lösningar och utvecklingsteam mot internationella såväl som svenska kunder.

Hire Quality är ett expansivt IT-bolag som idag omsätter ca 60 Mkr i bolagen Hire Quality AB, Hire Quality Strategy Sweden AB och Hire Quality Software Co.,Ltd.

Kontakt/mer information:

Daniel Sonebrand, VD Hire Quality
0702 – 11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Picture of Daniel Sonebrand
Daniel Sonebrand

VD
0702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Dela inlägget