fbpx
Outsourcing med samma kvalitet som svenska IT-konsulttjänster

Datum

Precis som det finns kvalitetsskillnader mellan olika företag och konsulter i Sverige så finns det kvalitetsskillnader mellan olika outsourcingföretag.
Outsourcing med samma kvalité som svenska IT-konsulttjänster

Många företag i Sverige har någon typ av erfarenhet av outsourcingtjänster. Vi vet hur ineffektivt outsourcing kan vara.

Vi vet också hur kulturskillnader kan spela in och att många outsourcingföretag producerar dåliga lösningar. Lösningar som i längden inte sparar några pengar åt inköparen. Applikationen måste skrivas om igen efter att man har upptäckt att den inte går att bygga vidare på, t.ex. på grund av dålig kod.

Men, på samma sätt som det finns kvalitetsskillnader mellan olika företag och konsulter i Sverige så finns det kvalitetsskillnader mellan olika outsourcingföretag.

Många utlandsägda IT-konsultbolag i Chiang Mai​

Chiang Mai i Thailand, där vi har vårt outsourcingkontor, är känt som ett av världens populäraste digitala nomadställe. Chiang Mai har blivit Thailands Silicon Valley, trots att det är en jämförelsevis liten stad med ca. 130 000 invånare. Här kan du lätt hitta ett stort antal utlandsägda IT-konsultföretag med mellan 30 och 200 anställda, där upp till en tredjedel av de anställda har europeiskt och amerikanskt ursprung.

Om man bortser från 2020 så har mängder med frilansare kommit till Chiang Mai varje år. Med dessa har nya företag startats upp och denna förändring har haft en djupgående påverkan på samhället både vad det gäller kontorslandskap, universitetsutbildningar och socialt klimat.

Outsourcing i Thailand är jämförbart med svenska IT-konsulttjänster

Oberoende av vilket av dessa IT-konsultföretag i Chiang Mai som du väljer att jobba med, så kommer din upplevelse att stå i stark kontrast med vad du tidigare har upplevt med outsourcing mot länder som Indien, Pakistan eller Ukraina. Du kan fortfarande hitta dåliga konsulter i Thailand, men den kulturella aspekten som du annars måste överbrygga finns helt enkelt inte.

Kvalitetsmässigt vill vi påstå att Hire Quality Software i Chiang Mai är helt jämförbara med svenska IT-konsultföretag. Och att den enda betydande skillnaden är ett betydligt lägre pris för IT-konsulttjänster i Chiang Mai, jämfört med motsvarande tjänster i Sverige.

Läs mer om outsourcing i Thailand. Vid eventuella frågor, skicka ett mejl till info@hirequality.se så besvarar vi gärna dina funderingar.

Dela inlägget