fbpx
Kategorier
Hire Quality Software

Presentation för thailändska BOI hos Business Sweden

Hire Quality hade härom veckan den stora äran att bli inbjudna av Business Sweden för att presentera oss för en delegation från Thailand, där bland annat deras blivande högsta chef för deras avdelning Board of Investment närvarade.

BOI är en statlig myndighet som verkar för att främja att utländska företag på olika sätt investerar och satsar i Thailand.

Daniel höll en presentation om Hire Quality och vårt bolag i Thailand, Hire Quality Software Co.,Ltd. BOI från Thailand berättade hur vi på många olika sätt kan få stöd och råd via dem, förutom konkret hjälp med att på ett smidigt sätt få längre arbetstillstånd för våra konsulter. Konsulter som tar anställning i vårt thailändska bolag och reser ned till Thailand för att arbeta erbjuds dessutom skattelättnad.

Detta har, förutom marknadsföring och värdefull information, också lett till flera nya och värdefulla kontakter både på Svenska Business Sweden samt hos BOI i Thailand.

Hire Quality träffar thailändska BOI och Business Sweden
Picture of Jennyh Persson
Jennyh Persson

HR- & marknadsansvarig
0706-44 16 67
jennyh.persson@hirequality.se

Kategorier
Hire Quality Software Outsourcing

Outsourcing med samma kvalitet som svenska IT-konsulttjänster

Många företag i Sverige har någon typ av erfarenhet av outsourcingtjänster. Vi vet hur ineffektivt outsourcing kan vara.

Vi vet också hur kulturskillnader kan spela in och att många outsourcingföretag producerar dåliga lösningar. Lösningar som i längden inte sparar några pengar åt inköparen. Applikationen måste skrivas om igen efter att man har upptäckt att den inte går att bygga vidare på, t.ex. på grund av dålig kod.

Men, på samma sätt som det finns kvalitetsskillnader mellan olika företag och konsulter i Sverige så finns det kvalitetsskillnader mellan olika outsourcingföretag.

Många utlandsägda IT-konsultbolag i Chiang Mai​

Chiang Mai i Thailand, där vi har vårt outsourcingkontor, är känt som ett av världens populäraste digitala nomadställe. Chiang Mai har blivit Thailands Silicon Valley, trots att det är en jämförelsevis liten stad med ca. 130 000 invånare. Här kan du lätt hitta ett stort antal utlandsägda IT-konsultföretag med mellan 30 och 200 anställda, där upp till en tredjedel av de anställda har europeiskt och amerikanskt ursprung.

Om man bortser från 2020 så har mängder med frilansare kommit till Chiang Mai varje år. Med dessa har nya företag startats upp och denna förändring har haft en djupgående påverkan på samhället både vad det gäller kontorslandskap, universitetsutbildningar och socialt klimat.

Outsourcing i Thailand är jämförbart med svenska IT-konsulttjänster

Oberoende av vilket av dessa IT-konsultföretag i Chiang Mai som du väljer att jobba med, så kommer din upplevelse att stå i stark kontrast med vad du tidigare har upplevt med outsourcing mot länder som Indien, Pakistan eller Ukraina. Du kan fortfarande hitta dåliga konsulter i Thailand, men den kulturella aspekten som du annars måste överbrygga finns helt enkelt inte.

Kvalitetsmässigt vill vi påstå att Hire Quality Software i Chiang Mai är helt jämförbara med svenska IT-konsultföretag. Och att den enda betydande skillnaden är ett betydligt lägre pris för IT-konsulttjänster i Chiang Mai, jämfört med motsvarande tjänster i Sverige.

Läs mer om outsourcing i Thailand. Vid eventuella frågor, skicka ett mejl till info@hirequality.se så besvarar vi gärna dina funderingar.

Kategorier
Hire Quality Software

Fördelar och nackdelar med outsourcing av IT-tjänster

Många företag väljer att outsourca olika delar av sin verksamhet och just IT är en av de mest outsourcade funktionerna som finns. Åsikterna om outsourcing skiljer sig rejält, oavsett om det gäller outsourcing av ekonomi eller IT, nearshore eller offshore.

Oavsett åsikt så är kostnaden lägre än om du skulle göra samma jobb internt. Med rätt förutsättningar och ett bra förarbete för att hitta rätt leverantör, kan du minska dina omkostnader rejält genom outsourcing. Samtidigt finns det fallgropar att undvika.

Fördelar med outsourcing av IT-tjänster

Tid och energi till annat

Den kanske största fördelen med outsourcing är att du kan lägga din egen tid på det du är bäst på. Speciellt om du är i fasen att annars behöva starta upp en ny del i verksamheten.

Kostnadseffektivt – lägre omkostnader

Kostnaden är det främsta skälet till att många företag funderar på outsourcing. Genom att anlita företag utomlands får du en lägre kostnad för samma tjänst än vad du skulle få i Sverige.

Bättre resultat i företaget

Med lägre omkostnader finns också plats för bättre ekonomiska resultat. 

Kompetens och erfarenhet

Det finns många duktiga IT-utvecklare i flertalet länder med motsvarande kompetenser som finns i Sverige. Du hittar allt ifrån duktiga IT-systemutvecklare, IT-arkitekter, projektledare till grafiska designers. Du begränsar dig inte heller till att behöva hitta rätt kompetens lokalt, vilket kan vara svårt i Sverige som har stor efterfrågan på erfaren kompetens inom IT.

Men det gäller att vara noggrann i valet av leverantör – att lämna över ansvaret till ett outsourcingföretag garanterar inte att jobbet tas om hand av experter med kompetens inom rätt område.

Olika tidszoner

Tvärt emot vad många spontant tänker så är sällan tidsskillnaden mellan olika länder ett problem. Med rätt verktyg maximerar du istället samarbetet digitalt. I t.ex. Thailand överlappar arbetsdagarna fyra timmar, alltså finns det gott om tid för digitala möten. När du kommer till jobbet på morgonen så har ditt outsourcade team redan jobbat i fyra timmar medan du låg och sov. Med andra ord finns det alltid något nytt som är gjort när du startar din arbetsdag.

Flexibelt att skala upp eller ner

När du outsourcar dina IT-tjänster är det flexibelt att skala upp eller ner ditt team efter dina behov. Ibland behövs mycket kompetens i början av ett projekt och med tiden minskar behovet. Även tvärt om är vanligt, att all kompetens inte behövs i början men behovet uppstår längre fram.

Nackdelar med outsourcing av IT-tjänster

Arbeta på distans

Om du föredrar att alla ska infinna sig på kontoret varje morgon, blir outsourcing en jobbig omställning i början. Men faktum är att det är något du bör vänja dig vid oavsett då många duktiga utvecklare, även svenska, ser remote arbete som en förmån. En utveckling som nu ökat än snabbare med anledning av Covid-19.

Det finns även tekniska utmaningar du måste lösa, något som outsourcing-företagen redan har löst och är vana vid att använda sig av. De arbetar alltid mot internationella kunder på distans.

Kvalitet

När du vill outsourca dina IT-tjänster gäller det att hitta en aktör som är seriös och har den kompetens som krävs. Att hitta rätt kan vara svårt om du är ovan, det är viktigt att göra noggranna efterforskningar och skriva ett tydligt avtal innan ett samarbete inleds.

Kommunikationssvårigheter

Olika språk kan alltid ställa till det lite när ni ska förstå varandra på ett bra sätt. Du måste känna att du litar på ditt team och din kontaktperson. Det blir en stor fördel och trygghet om din kontaktperson pratar svenska eller om din leverantör till och med finns tillgänglig lokalt i Sverige.

Fördelarna blev färre än förväntat

Att outsourca dina IT-tjänster ska bidra till positiva förändringar. Om det inte gör det, eller om det till och med blir negativa förändringar, kan det vara bortkastad tid för just ditt företag. Antingen har du valt fel leverantör, eller så passar outsourcing helt enkelt inte ditt företag.

Inte lika mycket kontroll

När du outsourcar dina IT-tjänster låter du en annan aktör sköta en del av din verksamhet. Det innebär att du har mindre kontroll över den delen, vilket kan vara bra, men det kan också få negativa konsekvenser om aktören inte är tillräckligt seriös. Regelbundna avstämningar och god kommunikation är oerhört viktigt.

Det finns alltid plus och minus och ibland gäller det att väga för- och nackdelar med outsourcing mot varandra. Vill du ha ner omkostnaderna eller bibehålla total kontroll? Få tag i rätt kompetens eller behöva kompromissa för att konkurrensen är för hård lokalt?

Det är upp till dig att bestämma.

Om du funderar på att outsourca eller undrar något så svarar vi gärna på dina funderingar. Vi har ett team i Thailand med en svensk kontaktperson samtidigt som vi också finns här i Sverige.

Picture of Jennyh Persson
Jennyh Persson

HR- & marknadsansvarig
0706-44 16 67
jennyh.persson@hirequality.se