fbpx
Varför är IT-konsulter rädda för att starta eget bolag?

Datum

Antalet konsulter i IT-branschen som startar eget ökar för varje år, trots det är det många som fortfarande blir skrämda av tanken på att starta ett eget bolag som IT-konsult.
Tjej jobbar med datorn

Trenden är tydlig. Antalet konsulter i IT-branschen som startar eget ökar för varje år. Kompetensbristen inom IT är stor samtidigt som efterfrågan ökar i takt med att allt som går ska digitaliseras. IT-branschen är på sätt och vis inte en bransch utan en bransch som genomsyrar i stort sett alla branscher idag. Trenden med att allt fler IT-konsulter väljer att starta eget lär fortsätta. Det finns stora fördelar med att ha sitt eget bolag. Anledningarna är flera men främst tänker nog dem som lockas av eget bolag på ekonomin och friheten.

Samtidigt som allt fler IT-konsulter lockas av att starta eget bolag så träffar jag så gott som dagligen dem som blir skrämda av det. Däremot är det mycket få av dem som inte blir intresserade när vi pratat om hur det verkligen kan fungera att driva eget bolag som egen konsult.

Att jobba som konsult i eget bolag

Det kan ofta ta tid innan man vågar ta steget att starta ett eget bolag. Precis som när du byter jobb så är det ofta en process innan du kommit dit. Däremot känner i princip alla jag träffat, som tagit steget och startat eget bolag, att de ångrar att de inte tog steget tidigare.

Person jobbar med dator

Vad är fördelarna som lockar med att driva sitt eget bolag?

Som IT-konsult med eget bolag är det oftast friheten att arbeta för sig själv och möjligheten att bestämma över sin egen tid i kombination med de ekonomiska fördelarna som lockar. När steget väl är taget så upplever jag att de flesta får upp ögonen för flera andra fördelar.

För det första får du som egen IT-konsult mer pengar över av arvodet, jämfört med att vara anställd på ett traditionellt IT-konsultbolag. Det är också en stor fördel att du kan göra avdrag för arbetsrelaterade kostnader i ditt företag. Och dessutom kan du dela ut vinst till dig själv till 20% skatt.

Konsulterna lyfter blicken och blir mer affärsmässiga.

I samband med att man startat sitt bolag och fått sitt organisationsnummer så upplever jag att konsulterna ofta per automatik lyfter blicken, blir mer affärsmässiga och får en mer entreprenörsmässig inställning.

Öppnar upp för ytterligare möjligheter

Att ha ett eget företag kan öppna upp för många möjligheter. Det kan handla om idéer kring sidoverksamheter eller en möjlighet för ens partner att förverkliga idéer genom bolaget.

När man nämner frihet tänker nog de flesta främst på arbetstider. Men med eget bolag får du också bättre förutsättningar för utlopp för din kreativitet, vilket ofta ger en känsla av frihet.

Man står ensam på en klippa
Risken i övergången när du startar eget företag

Det kan kännas ensamt och skrämmande att stå på egna ben. Att inte ha sin trygga anställning där du vet att du får din lön varje månad. Detta med tryggheten hör förstås till en av kärnfrågorna då man börjar fundera kring att starta eget bolag.

När det kommer till frågan om risk kan du börja med att ställa dig frågan – hur mycket perioder utan uppdrag har du haft tidigare? Även om det sannolika svaret är att du knappt varit mellan uppdrag, så finns det förstås ändå en risk när du tar steget från en anställning till att starta eget. Skulle du just då stå utan uppdrag så får du ingen lön och från start har du ju inget kapital i bolaget. Kapitalet i bolaget är det som utgör tryggheten när du driver ditt egna bolag. Det växer i regel snabbt när du har uppdrag, vilket på kort tid leder till att du faktiskt har en större trygghet än den trygghet en uppsägningstid på traditionella IT-konsultbolag utgör.

Hur kommer du då över tröskeln och startar ditt eget bolag?

Det finns vanligtvis tre alternativ.

1. Du tar helt enkelt risken att perioden mellan uppdrag inte blir längre än att du kan hantera den.

Ska du starta eget bolag är det givetvis en god förutsättning att du själv känner att du är attraktiv på arbetsmarknaden. Om så är fallet så löser det sig med stor sannolikhet med uppdrag inom en period som går att hantera.

2. Ibland finns möjligheten att fortsätta arbeta som konsult via ditt eget bolag hos nuvarande kund.

Om det är möjligt att ta med uppdraget vid övergången till eget bolag beror ofta på det aktuella uppdraget, din roll i uppdraget och den aktuella kunden. Går det att lösa så finns en möjlighet att få en riskfri start. Du kan börja bygga upp ditt kapital i bolaget och få en tryggare situation när det väl är dags för nästa uppdrag.

3. Starta bolaget i samarbete med en partner som inriktar sig på konsulter med eget bolag.

Om du vill starta bolaget i samarbete med ett bolag så finns det fler möjligheter som minskar risken. Dels har du då en säljorganisation som hela tiden jagar nya uppdrag. Du har också ett större utbud av möjliga uppdrag – du kan komma åt uppdrag som det annars är svårt att komma åt som egen konsult.

Känner du ändå att risken är för stor så finns ofta möjligheten att ta en anställning hos partnerbolaget under en period. När du sedan har ett uppdrag kan du ta steget och börja arbeta genom ditt bolag istället. Fördelarna med att ha eget bolag skjuter du då på, men du eliminerar risken i övergången.

Folk som jobbar vid datorer

Att ha sitt eget bolag i samarbete med Hire Quality AB

När vi startade Hire Quality så hade vi i vårt mind-set att vi ville skapa ett bolag som skulle vara utformat på det sätt vi själva önskade när vi var anställda. Vi var erfarna konsulter med erfarenhet att arbeta för bl.a. flera olika traditionella IT-konsultbolag. Med de erfarenheterna i ryggen så kände vi att vi själva ville arbeta som konsulter med eget företag men ändå ha kvar fördelar som finns på traditionella bolag, och som man missar om man bara tar uppdrag via IT-mäklare.

Vi ville bygga ett företag som kombinerade det bästa av båda världar avseende att vara anställd på ett traditionellt IT-konsultbolag och att arbeta som konsult med eget bolag. Där vi både fick fördelar som stor frihet och lukrativ ekonomi tillsammans med t.ex. säljkapacitet, åtkomst till uppdrag man inte kommer åt som egen konsult, att finnas i ett sammanhang med kollegor och leveranskapacitet, ha en social samvaro, åka på konferensresor, få kompetensutveckling, nätverkande och mycket mer!

Utöver det är stolthet viktigt för oss! Det är viktigt för oss att bygga ett bolag som du är stolt över att tillhöra. För att lyckas med det behöver vi bygga ett bolag med ett starkt renommé. I vårt fall så är vår inriktning främst erfarna och erkänt vassa konsulter. Kunder ska känna att om de får in en konsult, eller lägger ut ett uppdrag på Hire Quality, ska de vara trygga i att konsulterna de anlitat är drivna och kompetenta konsulter inom sina respektive områden. Vårt renommé tillför stolthet att vara en del av oss.

Det är inte så farligt att starta eget bolag

När jag fått möjlighet att sätta mig ned och prata igenom hur det är att arbeta som konsult med eget bolag är det precis som jag inledde denna artikel. Det är få som inte blir intresserade av möjligheten, även om kommentaren att starta eget bolag inledningsvis är skrämmande.

Det finns förstås mycket mer att ta upp kring att arbeta som konsult med eget bolag inom IT eller verksamhetsutveckling. Men kanske har detta ändå väckt din nyfikenhet och dessutom lyckats avdramatisera det här med att starta eget bolag? Våga ta steget, du kommer inte att ångra dig!

Picture of Daniel Sonebrand
Daniel Sonebrand

VD
0702-11 08 60
daniel.sonebrand@hirequality.se

Dela inlägget