fbpx

Minska företagets kostnader genom outsourcing av IT-tjänster i Thailand

Outsourcing av IT-projekt i Thailand - minska företagets kostnader

Kontakta oss för mer information. Inga förpliktelser!

Mer än 10 års erfarenhet av outsourcade IT-projekt

Erfarna och kompetenta konsulter

Samma kvalitet som svenska IT-tjänster

Outsourcing av IT-projekt

Genom att outsourca IT-tjänster via oss får ditt företag konkurrensfördelar genom kostnadsbesparingar, samtidigt som du bibehåller effektivitet och kvalitet. Vi skräddarsyr helt efter varje företags behov och förutsättningar. Det finns även möjlighet att kombinera utvecklare i Thailand med utvecklare och/eller projektledare lokalt här i Sverige.

Vi jobbar både med dedikerade team, till fast pris, enligt löpande räkning eller genom en anpassad hybridmodell.

Svensk kontakt på plats

Vi har alltid en svensk kontaktperson på plats i Thailand. För att du ska känna dig ännu tryggare så har vi såklart även kontakt via vårt svenska kontor.

Hire Quality består av erfarna och välrenommerade IT-konsulter, systemutvecklare, verksamhetsutvecklare och affärsutvecklare. Vi erbjuder resursförstärkning, strategisk partner, egna projektåtaganden samt support och förvaltning. Skräddarsydda IT-lösningar, digitalisering, projektledning, systemutveckling, affärsplaner m.m.

kontakt