fbpx

Outsourcing av IT-projekt

Hire Quality Software i Thailand erbjuder en svensk modell av outsourcing inom systemutveckling. Vi har konkurrenskraftiga erbjudanden till attraktiva priser med team som är vana att arbeta på en global marknad.

Våra svenska kunder vänder sig till oss för att vi erbjuder en outsourcingmodell dels med en kontaktyta här i Sverige via vårt svenska bolag Hire Quality, samt att vi har svenska projektledare på plats i Thailand.

Våra erbjudanden kring outsourcing passar företag som inte har något behov av att ha utvecklare på plats. Vi har flertalet olika upplägg och vi finns här för dig som företagare om du vill diskutera möjligheter.

Kostnadseffektivt med outsourcing i Thailand

När det gäller projektåtaganden så har vi, förutom leverans från våra svenska konsulter, möjlighet att lägga hela eller delar av IT-projekt i vårt bolag Hire Quality Software i Thailand. För vissa typer av projekt kan det vara kostnadseffektivt att lägga ut hela eller delar av utvecklingen till ett land med lägre kostnadsbild. I vårt bolag i Thailand har vi leveranskapacitet som kan arbeta direkt tillsammans med våra konsulter i Sverige alternativt direkt med er som kund.

Svensk kontaktperson

Ansvarig i Thailand är Fredrik Rudberg, en svensk erfaren systemutvecklare och IT-arkitekt.

Fredrik har 15 års erfarenhet av leverans av lyckade IT-projekt i olika storlekar från Thailand. Fredriks kontaktnät består av kompetenta systemutvecklare som han under lång tid arbetat med och byggt upp ett stort förtroende för, vilket borgar för lyckade projekt. 

Vidare så är det en enorm fördel att ha en svensktalande kontakt lokalt i Thailand, vilket underlättar både kommunikation och samarbete. Fredrik talar, förutom svenska, självklart även engelska men också flytande Thai.

Nära samarbete med full transparens

Därför fungerar outsourcing

Olika sätt att anlita oss i Thailand

Löpande räkning

Mest lämpad för projekt med oklar kravbild och med flexibelt scope.

Fast pris

Lämpar sig för projekt med väldefinerad kravbild och där omfattningen kan uppskattas med acceptabel felmarginal. Vi erbjuder även att inkludera samarbete kring framtagning av kravbild.

Dedikerade team

Passar bäst för längre samarbeten (2 månader +) oavsett typ av projekt. Vi levererar skalbara team på hel- eller deltid, med kostnad baserad på nedlagd tid.

hybridmodell

Anpassad modell där kunden samverkar och/eller arbetar tillsammans med konsulter i både Sverige och Thailand.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Outsourcing med samma kvalité som svenska IT-konsulttjänster

Många företag i Sverige har någon typ av erfarenhet av outsourcingtjänster. Vi vet hur ineffektivt outsourcing kan vara.

Vi vet hur kulturskillnader kan spela in och att många outsourcingföretag producerar dåliga lösningar. Lösningar som i längden inte sparar några pengar åt inköparen, då applikationen måste skrivas om igen efter att man har upptäckt att den inte går att bygga vidare på, t.ex. på grund av dålig kod. Men, på samma sätt som det finns kvalitetsskillnader mellan olika företag och konsulter i Sverige så finns det kvalitetsskillnader mellan olika outsourcingföretag.

Många utlandsägda IT-konsultbolag i Chiang Mai

Chiang Mai i Thailand, där vi har vårt outsourcingkontor, är känt som ett av världens populäraste digitala nomadställe. Chiang Mai har blivit Thailands Silicon Valley, trots att det är en jämförelsevis liten stad med ca. 130 000 invånare. Här kan du lätt hitta ett stort antal utlandsägda IT-konsultföretag med mellan 30 och 200 anställda, där upp till en tredjedel av de anställda har europeiskt och amerikanskt ursprung.

Om man bortser från 2020 så har mängder med frilansare kommit till Chiang Mai varje år och med dessa har nya företag startats upp och denna förändring har haft en djupgående påverkan på samhället både vad det gäller kontorslandskap, universitetsutbildningar och socialt klimat.

Vill du veta mer om vårt bolag i Thailand? Vi svarar gärna på dina funderingar!